top of page

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Opinie liderów biznesu na całym świecie, zawarte w raporcie Deloitte Global Human Capital Trends 2018 wskazują na szybki wzrost tego, co nazywamy przedsiębiorstwem społecznym. Ta zmiana odzwierciedla rosnące znaczenie kapitału społecznego w kształtowaniu celów organizacji, kierowaniu jej relacjami z interesariuszami oraz wpływie na jej ostateczny sukces lub porażkę.


Nowoczesne organizacji chcą rozwijać swoją wartość biznesową w oparciu o potencjał pracowników, nowoczesne technologie i innowacyjne trendy HR.
Specjalizacja: Zarządzanie zasobami ludzkimi dedykowana została kształtowaniu wiedzy i umiejętności w zarządzaniu kapitałem ludzkim jako wartością (transakcyjny lub twardy HR) oraz zarządzaniu ludźmi jako partnerami w biznesie (transformacyjny lub miękki HR).

Absolwenci kształcenia uzyskają kompetencje z zakresu:


• rynku pracy
• rekrutacji i selekcji pracowników
• szkolenia i kształtowania kariery zawodowej pracowników
• oceniania i wynagradzania pracowników
• projektowania strategii employer brandingowych
• planowania i organizacji pracy
• rozwoju pracowników i zarządzania kompetencjami
• rozwiązywania problemów pracowniczych
• budowania zaangażowania pracowników

Dlaczego warto wybrać tą specjalizację?


• partnerski model kształcenia, gdzie prowadzący zajęcia starają się być bardziej mentorami i trenerami niż tradycyjnymi wykładowcami
• doświadczona kadra

Perspektywy zawodowe:


• Specjalista ds. personalnych
• Konsultant - ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi

Зустріч команди
bottom of page